ELIT Yüksek Lisans

Bu program öğrencilere ileri seviyede dil becerisi, eleştirel düşünme yeteneği ve akademik bir kariyere başlama fırsatı ile İngiliz Edebiyatı’nı detayli bir şekilde inceleme fırsatı sunmaktadir. Bunu yaparken Eski İngilizce’den günümüze kadar İngiliz Edebiyatı’nın gelişimi sirayla gözden geçirilir ve Amerikan Edebiyatı ile İngiliz Dili’nde edebi eserler meydana getirmiş farklı etnik grupların edebiyatlarına odaklanılır. Böylece öğrenciler, edebiyat alanındaki çalışmalarını sosyal, kültürel, politik, tarihi, ekonomik ve dini bilgi birikimleri ile bütünleştirerek değerli bir eğitim elde ederler. Ayrica, bu şekilde öğrenciler edebiyatın yapısı ile 21. yüzyılın küreselleşmiş dünyası arasındakı karmaşık ilişkiyi anlamaya başlayacaklardir. Bu programda okuyarak öğrenciler aynı zamanda eleştirel düşünme becerisi ve akademik üretimlerini gerçekleştirebilmek için derin araştırmalar ve analizler yapmaktadırlar. Programı tamamladıktan sonra, öğrenciler herhangi bir edebi metni bağımsız bir şekilde analiz edebilecek ve kendi çikarımlarını yapabileceklerdir. Program, İngiliz Dili ve Edebiyatı’na dair bilgiler vermenin yanı sıra, öğrencilere kendi sanatsal beceri ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunar. Üstelik, öğrenciler bağımsız edebiyat eleştirmenleri olarak düşünup yorumlayabileceklerdir.  

Amaçlar:

 • Öğrencilerin Ingilizce’deki yeterliliklerini artırmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapacaklari akademik araştırmalar için gerekli olan kelime hazinesini onlara kazandırmak,
 • Öğrencilerin okuma, yazma ve düşüncelerini sunma aşamalarında dil becerilerini düzgün ve yeterli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak,
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda yapacakları araştırmaların disiplinlerarası doğasını anlamaya başladıklarında, öğrencilerin entelektüel gelişimlerini teşvik etmek,
 • Edebi bir eserin üretildiği ve tüketildiği kültürel bağlamları incelemek,
 • Elde edilen yeni bilgileri bireysel ve eleştirel bir bakış acısına dönüştüren entelektüel alışkanlıkları teşvik etmek,
 • Disiplinlerarasi çalışmalar ve edebiyat alanında yapılacak araştırmalar için eğitim vermek, 
 • Araştırma uygulamaları ve diğer akademik faaliyetler için gerekli atmosferi oluşturmak,
 • Mezuniyet sonrasi akademik bir kariyer için öğrencileri hazırlamak.

Lisansüstü programını bitirdikten sonra öğrenciler,

 • Geniş yelpazedeki edebi ve edebi olmayan metinleri anlama, bu metinler üzerine etkin eleştiri yapma ve metinleri yorumlama yetisi gösterecekler;
 • Disiplinlerarası eleştirel tahlil yöntemi aracılığıyla, sözlü ve yazılı edebi ürünlerin temelini oluşturan felsefi alanları inceler;
 • Yorumlama sürecinde bir edebi metnin toplumsal ve kültürel işlevlerini, tarihsel bağlamını veya siyasi boyutlarını tespit ederler;
 • Amaç, biçim, yapı, tür gibi söz sanatı ögelerinin bir edebi metinde belirli bir etkiyi bırakmak için nasıl kullanılacağını izah ederler;
 • Ingiliz Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapmak ve akademik makale yazmak için gerekli olan güvenilir kaynakları bulurlar ve onlardan faydalanırlar;
 • Açık ve etkin bir İngilizce kullanarak bilgi dolu ve iyi yapılandırılmış araştırma makaleleri yazarlar;
 • Uluslararası akademik standartlara bağlı kalarak İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki ve diğer bilimsel disiplinlerdeki uzmanlarla sözlü ve yazılı biçimde karşılıklı bilgi ve araştırma sonucu paylaşımında bulunurlar;
 • Resmi ve gayriresmi bağlamda bilginin daha ileri seviyede edinimi ve aktarımı için gerekli olan becerileri kullanırlar.

 

ELIT Yüksek Lisans Müfredatı

 

APPLY ONLINE