İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Bu program tarih, felsefe, dilbilim, geleneksel ve çağdaş sanatlar, film ve medya calışmaları hatta psikoloji ve dijital teknoloji gibi farklı alanları kapsayarak disiplinlerarası akademik calışmaları hedeflemektedir. Bu doktora programı, öğrencilere kendi kültürel ve tarihi bağlamlarında edebi eserleri inceleme, kendi seçecekleri edebi tür yada edebi kişiler üzerine calişmalarını sürdürme ile kapsamlı bir araştırma metodolojisi geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bu program, doktora adaylarını akademik camiada, araştırma ve eğitimle geçecek bir hayata hazırlamayı amaçlamaktadır. Programı tamamladıklarında, bu alandaki gelişmelere katkıda bulunabileceklerdir. Üstelik, toplumun edebiyat, edebiyatın medeniyet içindeki yerı ve farklı kültürler ve çağdaş ortamlar üzerindeki etkisini anlama sürecine de katkıda bulanacaklardır. Bu programdan mezun olanlar, Anglo-Amerikan, Avrupa ve dünya edebiyatlarındaki karmaşık düşünceleri eleştirme ve sentezlemenin yanı sıra yazıli metinleri (ve kültürün ifade edildiği diğer türleri) analiz etme ve değerlendirme beceresine sahip akademisyenler olacaklardır. Akademik bir topluluğa mensup meslektaşları ile birlikte yürütüp yayınlayabilecekleri önemli araştırma projelerini bağımsız olarak tasarlayıp uygulayabileceklerdir. Ayrıca, İngiliz Dili ve Edebiyati alanındaki eleştirel meseleler üzerine kendi görüşlerini paylaşma ve birçok konu üzerine ders verebilme becerilerine de sahip olacaklardır. Bu programdan mezun olacakların akademik kurumlarda yönetici ve eğitimci olarak yapacakları kariyerler için gerekli olan eleştirel düşünme ve araştırma becerelerini kazanması ve böylece yetenekli editörlar ya da yazarlar olmaları hedeflenmektedir. Mezunların bir kısmi yayıncılık, medya ve iletişim ve gazetecilik gibi farklı alanlarda kariyerlerini sürdürebilmektedirler. Diğer mezunlar ise, iş ve hukuk dünyası, devlet daireleri ve ayrıca uluslararası kurumlarda kariyerlerine devam edebilmektedirler.

AMAÇLAR

 • Net ifadeler ve kuvvetli deliler sağlanmak amacıyla öğrencilerin yazma becerilerini geliştirerek kompozisyonun ilk örneğini daha mükemmel haline getirmek için imkânları oluşturmak;
 • Kendi alanında uzmanlık yaparken İngiliz dili alanına giren geniş bilgileri sağlamak;
 • Öğrencilerin akademik düzeyinde İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek için İngilizce öğretimi etkili bir şekilde vermek;
 • Bu bölümde okuyan öğrencilerin çağdaş İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün uluslararası özelliğini öğrenmeleri için entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak;
 • Yeterli sayıda danışman ve kaliteli eğitim sağlamak; Öğretmen ve hoca adaylarının bilimsel ve tekniksel becerilerini geliştirmek. Yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlık tezleri ve araştırma makaleleri yazabilmeleri için uygun kaynaklar sunmak lazımdır.
 • Uluslararası araştırma çalışmaları yapmaktır ve yaptırmak
 • Uzmanlık alanda işleri yapabilmeleri ve konferanslarda elde ettikleri bulgu ve analizlerini sunmaları için eleştirisel ortamı yaratmaktır
 • Doktora unvanı elde edildikten sonra öğrencileri akademisyen için yetiştirmek

 Öğrenimin Neticeleri

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinden sonra öğrenciler aşağıdaki işleri yapabilirler:

 • Standart edebiyat eleştirileri ve kendi edebiyat yöntemleri ile edebi ve edebi olmayan metinlerin tahlilini yapmak
 • Uluslararası bilimsel yaklaşım kapsamında felsefe ilkeleri ve karmakarışık varsayımları net bir nesir tarzıyla incelemek
 • Gerekli bilgi ve bilimsel açıklama ile desteklenecek olan bilimsel konular İngiliz Dili ve Edebiyatı kapsamında ortaya çıkarmak;
 • İş arkadaşlarına ve genel olarak toplum üyelerine İngiliz Dili ve Edebiyatı alanına giren uzmanlığından doğan bilgileri aktarmak
 • Akademik ölçeklere uyarak bilimsel makaleler yazmak; Söz konusu makalelerde İngilizcenin etkili kullanımı ve zengin söz varlığını göstermek
 • Sözlü olsun yazılı olsun dilin farklı kullanımlarda farklı anlamlarını göstermek
 • İngiliz dili ve edebiyatı uzmanlarıyla veya başka alanda faaliyet gösteren uzmanlarla tartışma yoluyla kendi görüşünü açıklayarak ortaya çıkarmak
 • Kendi makaleler ve iş arkadaşlarının makaleleri için eleştiri uygulamak
 • Bilimsel araştırma yaparak ve bilimsel araştırmadan doğan neticeleri yayınlayarak milli ve uluslararası düzeylerde kamu iyiliğine katkı sağlamak;
 • Uluslararası bilgileri elde etmek ve aktarmak için geren becerileri resmi ve gayri resmi ortamda kullanmak
 • Bilimsel ve grup projelere sorumlu bir şekilde katılmak

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Müfredatı

 

 

APPLY ONLINE