Dr. Ervin Kovačević
Docent
Šef Odsjeka kulturoloških studija
Program koordinator studijskog programa Engleski jezik i književnost
+387 33 957 311
B F2.25
Dr. Nudžejma Obralić
Docent
+387 33 957 313
A F2.7
Dr. Almasa Mulalić
Docent
+387 33 957 313
A F2.7
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Emina Jelešković
Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9
Fikreta Fetahovic
Stručni saradnik
Assistant to ELS Director
+387 33 957 182
Elna Kurtović
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Minela Sinanović-Vefić
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Amra Ćemo
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 185
Elmedin Zubović
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
Mirza Cengic
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe