Dr. Almasa Mulalić
Vanredni profesor
Šef Odsjeka kulturoloških studija
Program koordinator - Engleski jezik i književnost
ELT Program Coordinator
+387 33 957 313
B F2.25
Dr. Ervin Kovačević
Vanredni profesor
Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.25
Dr. Vesna Suljic
Docent
+387 33 957 337
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
Gostujući redovni profesor
+387 33 957 308
A F1.12
Emina Jelešković
Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9
Fikreta Fetahovic
Stručni saradnik
+387 33 957 182
Minela Sinanović-Vefić
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Amra Ćemo
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 185
Mirza Cengic
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
Emina Lagumdzija
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 183
Anisa Eminovic-Ljevo
Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe