Drugi ciklus studija na ELIT-u

Ovaj postdiplomski program studentima nudi mogućnost da steknu napredne jezičke vještine, razviju sposobnost kritičkog razmišljanja, te da započnu svoju karijeru u akademskom svijetu. Program omogućava studentima da dublje izučavaju englesku književnost i to redoslijedom, počevši od perioda starog engleskog, pa sve do danas, sa posebnim naglaskom na američku književnost i književnost različitih etničkih grupa nastalu na engleskom jeziku. To će studentima pružiti čvrstu podlogu za povezivanje književnosti sa društvenim, kulturnim, političkim, historijskim, ekonomskim i religijskim znanjem, čime se olakšava razumijevanje kompleksnog odnosa između nastanka književnih djela i svijeta globalizacije 21. stoljeća. Pored toga, tokom postdiplomskog studija engleske književnosti, studenti će se fokusiraju na dalekosežna istraživanja i analize kako bi postepeno razvili svoje kreativne sposobnosti, razumijevanje književnosti i svoje stvaralaštvo. Po završetku ovog programa studenti će moći samostalno analizirati svaku vrstu književnog teksta i izvesti svoje vlastite zaključke. Dakle, pored toga što im pruža znanje iz oblasti engleskog jezika i književnosti, ovaj program studentima pruža i mogućnost da razviju svoje umjetničke sposobosti, te da stasaju u osobe sa vlastitim kritičkim mišljenjem.

Ciljevi:

 • Poboljšati nivo kompetencije studenata na području engleskog jezika i usvajanja posebnog vokabulara neophodnog za provođenje akademskog istraživačkog rada u oblasti engleskog jezika i književnosti;
 • Omogućiti studentima da svoje jezičke sposobnosti koriste na ispravan i efikasan način prilikom čitanja, pisanja i prezentiranja svog mišljenja;
 • Poticati intelektualni razvoj studenata u procesu njihovog otkrivanja značaja interdisciplinarne prirode istraživačkog rada u oblasti engleskog jezika i književnosti;
 • Izučavati kulturološki kontekst u kojem se određeno književno djelo stvara  i čita;
 • Ohrabriti studente da stečena nova znanja posmatraju iz svoje individualne, kritičke perspektive;
 • Osigurati studentima obuku u interdisciplinarnom studiju i književnom istraživanju;
 • Stvoriti plodnu atmosferu za praktične, istraživačke i akademske aktivnosti studenata;
 • Pripremiti studente za akademsku karijeru nakon završetka studija.

Ishodi učenja

Nakon završenog drugog ciklusa studija, studenti će moći:

 • pokazati da su upoznati sa različitim vrstama književnih i kritičkih tekstova napisanih na engleskom jeziku, uključujući kritičke osvrte i komentare na iste tekstove;
 • ispitivati filozofske postavke na kojima se temelji književno djelo, usmeno ili pismeno, uz interdisciplinarni kritički pristup;
 • odrediti društvene ili kulturološke funkcije književnih tekstova i njihovu vezu sa historijskim kontekstom ili političkim dimenzijama u procesu njihove interpretacije;
 • objasniti koju funkciju u književnom djelu imaju retorički elementi, stil, struktura i žanr, da bi se postigao određeni efekat;
 • identificirati pouzdane izvore informacija potrebnih za pisanje akademskih radova koji istražuju oblasti engleskog jezika i književnosti;
 • riješiti probleme uzrokovane prirodom interakcije između procesa učenja stranog jezika i pojma konteksta prepoznavanjem spektra načina na koje sudionici procesa mogu djelovati.
 • pisati potkrijepljene i dobro organizirane interpretacijske radove u proznom stilu, na jasnom i upečatljivom engleskim jezikom;
 • razmjenjivati znanje i rezultate istraživanja s ekspertima iz oblasti engleskog jezika i književnosti kao i ekspertima iz drugih oblasti nauke, usmeno i pismeno, uz poštivanje internacionalnih akademskih normi;
 • koristiti vještine koje su potrebne za daljnje stjecanje i prenošenje znanja u formalnim i neformalnim kontekstima.

 

II Study Cycle ELIT Curriculum