PORUKA PROGRAM KOORDINATORA

Program engleskog jezika i književnosti nudi savremen kontekst za studiranje anglistike. Na prvom ciklusu imate priliku proučavati britansku i američku književnost, analizirati jezične sisteme, te upoznati se sa mnogobrojnim pretpostavkama o procesu podučavanja i učenja stranog jezika. Drugi i treći ciklus su osmišljeni za užu specijalizaciju na polju anglistike. Cilj nam je osposobiti stručnjake koji mogu efikasno primijenjivati i unapređivati znanje o jeziku i književnosti.