PORUKA KOORDINATORA PROGRAMA

Program engleskog jezika i književnosti nudi savremen kontekst za studiranje anglistike. Na prvom ciklusu studija studenti imaju priliku proučavati britansku i američku književnost, analizirati jezičke sisteme, te se upoznati sa metodologijom procesa podučavanja i učenja stranog jezika. Drugi i treći ciklus studija su osmišljeni za užu specijalizaciju na polju anglistike. Cilj nam je osposobiti stručnjake koji mogu efikasno primjenjivati i unapređivati znanje o jeziku i književnosti.